PO-Raad tekent Convenant Gezond Gewicht

Ruim 20 partijen uit het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk veld, waaronder de PO-Raad hebben vandaag het nieuwe Convenant Gezond Gewicht getekend. De organisatie gaan zich inzetten voor het maatschappelijk agenderen van overgewicht en obesitas en de maatregelen voor het terugdringen ervan. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat de onderwerpen gezonde voeding, beweging en het maken van gezonde keuzes over vijf jaar structureel zijn verankerd in het beleid van scholen.

In het onderwijs leren kinderen (naast speerpunten als taal en rekenen) hoe ze gezond en verantwoord kunnen leven op het gebied van voeding en beweging. Eerder dit jaar heeft de PO-Raad ook afgesproken dat schoolbesturen deze uitgangspunten hanteren bij het afsluiten sponsorovereenkomsten.

De afgelopen jaren is er sprake van een stijging van het aantal kinderen met overgewicht. De PO-Raad vindt het belangrijk dat alle partijen samenwerken om deze trend om te buigen, zodat de kinderen in Nederland een gezondere toekomst krijgen.

 

Ondertekening door Paul Rosenmöller en Ab Klink

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën