PO-Raad Toolbox

De PO-Raad kan nu de Toolbox beschikbaar stellen, die schoolbesturen kunnen gebruiken voor hun bedrijfsvoering. De Toolbox bevat rekenprogramma's die u bijvoorbeeld kunnen helpen bij het maken van de meerjarenbegroting, maar ook instrumenten die u kunnen helpen bij groeibekostiging en de fusieregeling. Deze Toolbox is een actualisering van de Toolbox die in het kader van het project lumpsum door de VOSABB is ontwikkeld.

Overzichtelijk geordend naar schoolsoort
De Toolbox van de PO-Raad is onderverdeeld naar schoolsoort: basisschool, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (incl. voortgezet speciaal onderwijs). Hier zullen binnenkort samenwerkingsverbanden WSNS en een po-schoolsoortoverschrijdende categorie worden toegevoegd.

Oude versies nodig?
De instrumenten die u momenteel kunt vinden in de Toolbox zijn voor '09-'10 voorzien van de laatste gegevens van de personele bekostiging zoals die in de circulaire van 2 april j.l. zijn opgenomen. Indien u eerdere edities van de rekenprogramma’s nodig heeft, neemt u dan contact op met ons.

Toolbox-expertise
Voor het inrichten van de Toolbox konden we gebruik maken van de expertise van VOS/ABB in de persoon van Bé Keizer, die al vele jaren ervaring heeft met de Toolbox op dit terrein. Hij is daarom gedetacheerd bij de PO-Raad en zal, naast enkele andere zaken, de Toolbox inhoudelijk verzorgen.

Naar de Toolbox >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën