PO-Raad trots op verbeteringen primair onderwijs

De PO-Raad is trots op de verbeteringen in het primair onderwijs en vooral op de 'spectaculaire verbetering' in het speciaal onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs heeft deze ontwikkelingen woensdag 16 april gepresenteerd in het Onderwijsverslag 2012/2013. De kwaliteit op vrijwel alle basisscholen (98 procent) is voldoende. In het speciaal onderwijs stijgt het aantal scholen met voldoende kwaliteit naar 91 procent. Dat is 10 procentpunten hoger dan vorig jaar. Om verdere verbeteringen mogelijk te maken, wil de PO-Raad afspraken maken met de vakbonden in een nieuwe cao en met het ministerie van OCW in een bestuursakkoord.

"Het Onderwijsverslag laat duidelijk zien dat de inspanningen van scholen en schoolbesturen de afgelopen jaren effect hebben gehad", vindt Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad. "Natuurlijk kunnen er dingen nog beter, maar ik zie veel goede bewegingen. Ik ben vooral onder de indruk van de enorme ontwikkelingen in het speciaal onderwijs." De kwaliteit van het speciaal basisonderwijs laat een stabiel beeld zien. Ook daar is het aantal scholen met voldoende kwaliteit verder gestegen.

Beweging doorzetten

De inspectie constateert dat veel verbeteringen in het primair onderwijs nog te weinig de klas hebben bereikt. Den Besten: "Als we bijvoorbeeld kijken naar opbrengstgericht werken, dan weten we dat we daarmee het onderwijs kunnen verbeteren, maar dat doe je niet in een of twee jaar. Vanuit de PO-Raad zien we dat die beweging nog bezig is en dat leraren daar steeds meer mee aan de slag kunnen. Dat zie je pas over twee jaar echt terug in de cijfers. Ik wil dan ook waarschuwen dat we deze beweging wel door moeten zetten. De PO-Raad blijft het opbrengstgericht werken ondersteunen en blijft scholen en schoolbesturen ondersteunen bij de verdere verbetering van het onderwijs."

Professionalisering leraren

De inspectie ziet dat leerlingen werkelijk baat hebben bij de professionalisering van leraren. De PO-Raad is van mening dat alle leraren zich de komende jaren verder moeten ontwikkelen, zodat ze beter worden in de afstemming van de lesstof op verschillen tussen leerlingen en de investeringen in de kwaliteit beter kunnen vertalen naar de dagelijkse lespraktijk. De PO-Raad wil ook hierover afspraken maken in de cao en in het bestuursakkoord.

Schoolbestuur en schoolleider

Eerder bracht de inspectie al naar buiten dat schoolbestuur en schoolleider belangrijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. De meeste schoolbesturen houden de kwaliteit van hun scholen en het functioneren van de schoolleider(s) globaal in de gaten. Naarmate besturen de kwaliteit van de schoolleiders beter bewaken, ziet de inspectie dat schoolleiders zelf ook beter functioneren. En hoe beter die schoolleider, des te beter zijn de lessen voor leerlingen. De PO-Raad ondersteunt in verschillende projecten de effectieve inzet van schoolbesturen.

Pesten

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat ongeveer 90 procent van de leerlingen zich veilig voelt op school. Tegelijkertijd zegt 17 procent van de basisschoolleerlingen het afgelopen jaar te zijn gepest. "Dat percentage is nog veel te hoog", aldus Den Besten. "De meeste scholen maken wel duidelijke afspraken, maar in de naleving kunnen we nog verbeteren. In het primair onderwijs lijkt het pestgedrag meestal nog redelijk onschuldig, maar daar moeten we beginnen met het stellen van de norm."

Motivatie leerlingen

Den Besten: "Een opvallende bevinding uit het Onderwijsverslag is de lage motivatie van de Nederlandse leerlingen ten opzichte van leeftijdsgenoten uit andere landen. Het leer- en leesplezier van onze leerlingen blijft achter. Ik hoop dat we er de komende jaren achter komen hoe dat komt, zodat we het plezier vanuit het onderwijs kunnen bevorderen. Leerplezier is immers een belangrijk bron om goed te kunnen leren voor de leerlingen."

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 mei 2014

Nieuwscategorieën