PO-Raad volgt invoering Basispoort kritisch

De PO-Raad heeft op 21 augustus een spoedoverleg gevoerd met Basispoort naar aanleiding van de problemen die schoolbesturen ervaren bij de ingebruikname van de nieuwe voorziening. Sinds begin van dit schooljaar moeten schoolbesturen gebruik maken van Basispoort.

Schoolbesturen geven aan dat zij en hun scholen veelal zijn overvallen door de wijziging en onvoldoende waren voorbereid op mogelijke kinderziekten. Ook voelen de besturen zich onvoldoende gekend in de gang van zaken en voor het blok gezet. Er zijn ook besturen die aangeven principiële bezwaren te hebben tegen de invoering van Basispoort.

Tijdens het overleg hebben de bestuurlijke vertegenwoordigers van Basispoort aangegeven dat de mogelijke invoeringsproblemen zijn onderschat maar dat met man en macht wordt gewerkt om de problemen op te lossen en scholen optimaal te ondersteunen. Op www.basispoort.nl leest u de overwegingen van de wijze van de invoering van Basispoort en de wijze hoe Basispoort scholen ondersteunt bij de invoering.

Basispoort heeft aangegeven bereid te zijn om in gesprek te gaan met schoolbesturen die principiële bezwaren hebben tegen de invoering. Daarvoor kunt u een mailbericht sturen.

Afspraken

Voor de zomervakantie hebben de PO-Raad, de GEU  (Groep Educatieve Uitgeverijen) en de Stichting Basispoort al afspraken gemaakt. Lees hier de gezamenlijke verklaring die de drie partijen daarover destijds hebben gemaakt.

Voor keten brede afspraken, voorzieningen (zoals Basispoort) en toepassing van technische standaarden heeft de GEU afgesproken regelmatig te overleggen met de PO-Raad, als belangenbehartiger van de schoolbesturen in het primair onderwijs. De PO-Raad hecht daaraan grote waarde omdat zij in een vroegtijdig stadium betrokken wil zijn bij alle zaken waar sectorbrede belangen in het geding zijn of kunnen zijn.

Een eerste afspraak met de GEU staat inmiddels gepland in september. Dat is tevens een moment om een tweede evaluatie van de uitrol te doen. Tot die tijd blijft de PO-Raad de implementatie van Basispoort kritisch volgen en zal ze zo nodig overleggen met de Stichting Basispoort.

 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 27 augustus 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën