PO-Raad: Voorstel Herijking bekwaamheidseisen is verbetering

De Onderwijscoöperatie heeft de afgelopen maanden aan een voorstel voor de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren gewerkt. De Onderwijscoöperatie heeft de PO-Raad gevraagd of het voorstel op instemming van de PO-Raad kan rekenen.

De PO-Raad heeft het voorstel besproken in haar netwerk Professionalisering en het daarnaast ook nog per mail voorgelegd aan dertig leden. Deze leden van de PO-Raad hebben het voorstel positief beoordeeld. De schoolbesturen zien het voorstel als een verbetering ten opzichte van de huidige set van bekwaamheidseisen. Het bestuur van de PO-Raad neemt dit oordeel graag over. Door de leden is nog wel het volgende aandachtspunt meegegeven: Zowel de gedeelde verantwoordelijkheid van leraren en de samenwerking binnen het team als hun rol naar de ouders, de ketenpartners en de schoolomgeving zijn naar de mening van de schoolbestuurders enigszins onderbelicht. Verder brachten de schoolbesturen de wens naar voren om in hun rol van werkgever over een samenhangend instrumentarium op het terrein van HRM te kunnen beschikken, zoals gesprekscyclus, bekwaamheidsdossier, registratie en loopbaanpaden voor leraren. De PO-Raad wil graag haar leden faciliteren op dit punt.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
maandag 2 juli 2012

Nieuwscategorieën