PO-Raad vraagt aandacht voor rol van besturen bij professionalisering leraren

De PO-Raad onderschrijft dat de kwaliteit van de leraar centraal moet staan in de Lerarenagenda 2013-2020, die minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op 4 oktober hebben gepresenteerd. De PO-Raad vindt de rol van werkgevers hierin nog wat onderbelicht. De vereniging maakt dan ook graag afspraken over de uitvoering van de agenda, om schoolbesturen in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen.

In het streven naar verdere verbetering van het onderwijs spelen de leraren een cruciale rol. In de Lerarenagenda wordt terecht veel stilgestaan bij de lerarenopleiding en de startende leraar. De PO-Raad vraagt daarbij aandacht voor de rol van schoolbesturen, de werkgevers van de leraren. Net als de bewindslieden vindt de PO-Raad dat de continue verbetering van de onderwijskwaliteit een van de centrale doelstellingen van het beleid van schoolbesturen moet zijn.

Goed toegeruste leraren

De kwaliteit van het primair onderwijs is de afgelopen jaren enorm verbeterd. Om een volgende, betekenisvolle stap te kunnen zetten, zijn goed toegeruste leraren nodig, vindt ook de PO-Raad. Waar de Lerarenagenda daarbij vooral inzet op de lerarenopleiding en de loopbaan van leraren, ziet de PO-Raad ook een belangrijke taak weggelegd voor de schoolbesturen. Het gaat dan om het beleid voor zowel huidige als nieuwe leraren. Om het PO verder te ontwikkelen, moeten alle leraren hoog opgeleid zijn, vindt de PO-Raad. Dat kan op verschillende manieren: met de pabo, masters en de academische pabo.

Daarnaast pleit de PO-Raad voor een universitaire lerarenopleiding voor het primair onderwijs. Dat is een betere manier om meer vwo’ers te binden aan het primair onderwijs dan de driejarige pabo-trajecten, zoals de Lerarenagenda voorstelt. Een universitaire opleiding verbindt de academische wereld met de basisscholen en draagt eraan bij dat het wetenschappelijk onderzoek dichter bij de praktijk komt. Schoolbesturen moeten ervoor zorgen dat ook deze universitair geschoolde leraren voldoende worden uitgedaagd in hun baan.

HRM

Door te investeren in HRM-beleid wordt ook geïnvesteerd in de zittende leraren. Schoolbesturen hebben ook daar een belangrijke taak. De PO-Raad zal als sectororganisatie de komende tijd meer gaan investeren in het professionaliseren van het HRM-beleid in het kader van Goed bestuur.

CAO

De PO-Raad is samen met de vakbonden bezig om een nieuwe cao PO te maken die ruimte biedt voor maatwerk en moderne arbeidsvoorwaarden. Minder belemmeringen moeten maatwerkafspraken mogelijk maken die passen bij deze tijd. Ook dat maakt mogelijk dat leraren zich verder kunnen professionaliseren en dat de kwaliteit van het primair onderwijs nog beter wordt.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 4 oktober 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën