PO-Raad vraagt fractieleiders te pleiten voor toereikende bekostiging

De PO-Raad vindt de onderwijsbegroting 2012 ontoereikend. Het (primair) onderwijs wordt namelijk niet gecompenseerd voor de meerjarige cumulatie van bezuinigingen waar het veld de laatste jaren mee geconfronteerd is. Ook betreurt de PO-Raad het dat er niet geluisterd is naar het onderwijsveld over de keuze hoe het beschikbare geld geïnvesteerd dient te worden. Met het oog op de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de PO-Raad daarom een brief gestuurd aan de fractieleiders van de politieke partijen, waarin de PO-Raad de fractieleiders vraagt twee overwegingen mee te nemen in het debat, namelijk om:

  • de middelen voor de invoering van de prestatiebeloning in te zetten voor gefaseerde invoering Passend onderwijs en professionalisering
  • te pleiten voor toereikende bekostiging van het primair onderwijs om een modern en volwaardig onderwijsaanbod te kunnen doen


Vrijdag 16 september verstuurde de PO-Raad al een persbericht naar zowel de media als de onderwijswoordvoerders, naar aanleiding van het verschijnen van de onderwijsbegroting.

Lees de brief aan de fractieleiders >>

Lees ook:
Onderwijsbegroting zet ontoereikend beleid voort >>

 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 oktober 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën