PO-Raad vraagt nogmaals aandacht voor problemen bij vervangen zieke leraren

De PO-Raad vraagt al enige tijd aandacht voor de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor het primair onderwijs. De nieuwe ketenregeling die in de wet is opgenomen, zorgt namelijk voor een groot probleem bij vervanging van onderwijspersoneel bij ziekte. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) suggereert dat alle ziektevervanging geregeld kan worden via vervangingspools. De PO-Raad bestrijdt dit omdat het aantal invallers beperkt is. Ze heeft hierover nogmaals een brief aan de minister gestuurd.

Schoolbesturen in het primair onderwijs stellen alles in het werk om er voor te zorgen dat hun leerlingen altijd naar school kunnen, ook wanneer een leraar ziek is. Het primair onderwijs is de enige sector waar ziekte van een leerkracht niet leidt tot lesuitval. Continuïteit van het onderwijs is van belang voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de ouders die bij de inrichting van hun leven rekening houden met de opvang van hun kind door de school.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 2 oktober 2014

Nieuwscategorieën