PO-Raad vraagt Tweede Kamer om behoud onderwijskwaliteit

In aanloop naar de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer, dinsdag 29 en woensdag 30 november, heeft de PO-Raad een brief naar de onderwijswoordvoerders gestuurd om enkele punten (nogmaals) onder de aandacht te brengen.

In de brief stelt de PO-Raad dat, om het gedeelde ambitieniveau van onze sector en het kabinet waar te kunnen maken, aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan. De randvoorwaarden in het primair onderwijs zijn nooit ruim geweest, maar de komende jaren wordt de sector nog meer op achterstand gesteld.

De PO-Raad vraagt de Kamerleden onder meer om toereikende bekostiging van het primair onderwijs, doelmatige inzet van huisvestingsmiddelen via het gemeentefonds en extra aandacht voor een goede overdracht van expertise naar de nieuwe samenwerkingsverbanden en zorg voor een goede toerusting van het onderwijspersoneel in het reguliere onderwijs. De PO-Raad pleit er ook voor om in 2012 te starten met een grootscheeps professionaliseringsplan.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 oktober 2012

Nieuwscategorieën