PO-Raad, WEC-Raad en LC 3 en 4 tekenen overeenkomst

De besturen van de PO-Raad, de WEC-Raad en de Landelijke Clusterverenigingen 3 en 4 hebben een overeenkomst ondertekend. Het doel van de overeenkomst is om de belangenbehartiging voor het speciaal onderwijs onder te brengen bij de PO-Raad, zodat voor de gehele sector primair onderwijs één krachtige sectororganisatie ontstaat.

De PO-Raad en de LVC’s 3 en 4 hebben nadere afspraken gemaakt over een nauwe inhoudelijke samenwerking in de toekomst.

Deze samenwerking vormt de basis voor het voorgenomen besluit van de WEC-Raad om zich op te heffen ten behoeve van de bundeling van krachten in de PO-Raad. De Ledenvergadering van de WEC-Raad zal zich op 30 september aanstaande buigen over dit voornemen.

 
René Verhulst (WEC-Raad) en Kete Kervezee (PO-Raad)

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën