PO-Raad wil medezeggenschap versterken

De PO-Raad blijft zich inzetten voor de versterking van medezeggenschap op scholen en binnen schoolbesturen. Goede medezeggenschap is belangrijk, vindt de PO-Raad, omdat die de besturen scherp houdt en zo verbetert. Dat draagt bij aan goed onderwijs.

De PO-Raad vindt dat schoolbesturen zelf verantwoordelijk zijn voor die versterking en dat de huidige wet genoeg ruimte biedt om dat te regelen. Dat benadrukte ze onlangs ook in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe regels zijn behalve niet nodig ook niet geschikt om medezeggenschap te verbeteren, meent de PO-Raad. Waar medezeggenschap niet goed is georganiseerd, is vaak vooral een cultuuromslag nodig om het tij te keren. Dat bereik je niet met extra regels.

Beter is het om bestaande middelen en rechten beter te benutten. De PO-Raad wil daarover met haar leden in gesprek gaan. De PO-Raad werkt sinds vorig jaar aan een handreiking en een communicatietraject die daarbij moet helpen.

Dat doet ze samen met de VO-raad, de ouderorganisaties tot voor kort ook met de vakorganisaties. Deze partijen dienden hiervoor recentelijk een subsidieaanvraag in bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De vakorganisaties stuurden onlangs een brief aan de Tweede Kamer waarin ze te kennen gaven medezeggenschap wettelijk te willen versterken. Ze zegden daarmee in feite het traject voor samenwerking met de sectororganisaties op.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 7 juni 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën