PO-Raad wil ook in onderwijs gratis gedragsverklaring voor vrijwilligers

De PO-Raad vindt dat ook vrijwilligers in het (primair) onderwijs gratis een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) moeten kunnen krijgen als zij daarvoor in aanmerking komen. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) overweegt de VOG gratis te maken voor vrijwilligers bij onder meer sportclubs en kinderkampen  (zie bijvoorbeeld Eindhovens Dagblad). Ook scholen zijn -of we het daar nu wel of niet mee eens zijn- in sterke mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, meestal ouders.

De PO-Raad voert al geruime tijd overleg met onder meer het ministerie van OCW over VOG’s in het onderwijs. De PO-Raad vindt dat, hoewel een VOG nooit kan garanderen dat er geen incidenten zullen plaatsvinden, een VOG wel een onderdeel moet zijn van het bredere (sociale) veiligheidsbeleid binnen een onderwijsinstelling. De inspectie houdt toezicht op de aanwezigheid van VOG's op de school, ook voor bepaalde vrijwilligers (zie bericht van de inspectie). 

De verplichting dat alle medewerkers en een deel van de vrijwilligers op een school een VOG moeten hebben, betekent mogelijk een grote kostenpost voor de scholen. Op sommige scholen draait de overblijfregeling op vrijwillig meewerkende ouders. Zodra ouders zelf een VOG moeten aanvragen én betalen, zullen velen van hen afhaken, waardoor de scholen in problemen komen.

De PO-Raad pleit er voor dat staatssecretaris Teeven ook deze groep vrijwilligers in zijn overwegingen meeneemt. De PO-Raad zal dit bij zowel het ministerie van OCW als bij het ministerie van Veiligheid en Justitie opnieuw onder de aandacht brengen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën