PO-Raad zet stappen naar verdere professionalisering schoolbestuurders

De PO-Raad heeft een adviescommissie in het leven geroepen die haar bestuur gaat adviseren over een adequaat systeem voor de professionalisering van bestuurders in het primair onderwijs. De PO-Raad wil daarmee bijdragen aan een verdere professionalisering van de sector. Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit, leidt de commissie.

De commissie bestaat uit zes vooraanstaande personen op het gebied van bestuur (governance). Naast Meurs gaat het om Edith Hooge, hoogleraar Onderwijsbestuur aan de Tilburg University, Jaap Winter, hoogleraar Corporate Governance aan de Duisenberg school of finance en advocaat bij Brauw Blackstone Westbroek en Mirko Noordegraaf, hoogleraar Public Managment aan de Universiteit van Utrecht. Ook John van der Vegt, voorzitter ROC Twente en Dorienke de Grave, onder meer statenlid in Noord-Holland en toezichthouder in het primair onderwijs, maken er deel van uit.

Maatschappelijke eisen

De PO-Raad vindt het belangrijk dat de sector zelf werk maakt van de professionalisering van onderwijsbestuurders. Dat is nodig omdat de maatschappelijke eisen aan onderwijsbestuurders toenemen. De sector primair onderwijs is daarnaast nog relatief jong als het om professionele bestuurders gaat.

De commissie die de PO-Raad heeft opgezet, zal de PO-Raad adviseren over haar positie in het stelsel van de professionalisering van bestuurders in de sector primair onderwijs. Op basis van dat advies zal de PO-Raad bekijken hoe ze daaraan een verdere bijdrage kan leveren. De adviescommissie gaat de komende maanden aan de slag en zal in het najaar van 2013 met zijn advies richting het bestuur van de PO-Raad komen.

Bestuurskracht in het onderwijs is een veel besproken onderwerp. De PO-Raad pleitte in een brief aan de Tweede Kamer voor een sectorspecifieke aanpak om het bestuur in het onderwijs te versterken. Minister Jet Bussemaker en Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) presenteerden eerder dit jaar plannen daarvoor. Zij willen onder meer de positie van interne toezichthouders versterken en nieuwe voorschriften voor jaarverslagen opstellen. 

In een debat in de Tweede Kamer op 27 mei zegden Bussemaker en Dekker toe deels sectorspecifieke maatregelen te zullen nemen. Ook is Dekker van plan de fusietoets aan te passen zodat deze schoolbesturen minder belemmert wanneer zij willen samenwerken. 

 

 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 20 augustus 2013

Nieuwscategorieën