PO-Raad zet zich in voor een rookvrij Nederland

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad zijn sinds donderdag partner van de Alliantie Nederland Rookvrij! Het rookvrij maken van scholen past bij de doelstelling van de onderwijsraden. Zij zien een rol voor scholen om leerlingen te leren wat de risico’s van roken zijn voor hun gezondheid of (beter nog) te voorkomen dat leerlingen en studenten beginnen met roken.

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad zijn zich bewust van de voordelen van een Gezonde School en de risico’s van een ongezonde leefstijl voor hun leerlingen/studenten en medewerkers. Daarom werken zij sinds december 2012 via de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) samen aan een beter bewegen-, sport- en gezonde leefstijlaanbod op PO-, VO- en MBO-scholen.

De ambities van de Alliantie Nederland Rookvrij! passen bij de ontwikkelingen van de Gezonde School: scholen stimuleren Gezonde School-beleid te maken en uit te voeren en een vignet Gezonde School aan te vragen. Vanuit de vier pijlers van de Gezonde School kunnen scholen verschillende acties ondernemen op het gebied van roken:

  • Signaleren: hoeveel roken leerlingen/studenten en medewerkers?
  • Omgeving: zijn de school en omgeving rookvrij?
  • Beleid: heeft de school beleid om het roken door leerlingen en medewerkers te ontmoedigen?
  • Educatie: verzorgt de school lessen en activiteiten om roken te ontmoedigen?

De PO-Raad streeft naar het uitreiken van minimaal 450 vignetten Gezonde School voor het primair onderwijs in 2016. 

Jan van Zijl (MBO Raad, l) ondertekent de pledge voor een rookvrij en gezond Nederland

,,We zijn heel blij met de toetreding van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad als partners van de Alliantie Nederland Rookvrij! We merken dat docenten en besturen het logisch vinden dat een school rookvrij is. Het is belangrijk dat het onderwijs zelf de handschoen oppakt om het roken onder jongeren te voorkomen en verder terug te dringen. De maatregelen winnen daardoor aan effectiviteit en zo maakt de jeugd een gezonde start”, zegt Michael Rutgers, voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij! en directeur Longfonds (voorheen Astma Fonds).

Als eerste daad tekende Jan van Zijl, voorzitter van de MBO Raad, namens de onderwijsraden samen met 22 andere Alliantiepartners de pledge aan het ministerie van Volksgezondheid. Daarin verbinden de organisaties zich aan het actief uitvoeren van het programma “Alles is Gezondheid…” van het Nationaal Programma Preventie. 

Laatst gewijzigd: 
zondag 18 januari 2015

Nieuwscategorieën