PO-Raad zet zich in voor verbetering onderwijs en zorg

Dertien organisaties uit de zorg en het onderwijs, waaronder de PO-Raad, hebben dinsdag 27 januari een intentieverklaring ondertekend. Zij vinden dat de kwaliteit van zorg en onderwijs voor jongeren met gedragsproblemen beter kan en moet. Ze werken daarom aan een plan van aanpak dat op 1 april 2015 afgerond moet zijn.

De inspanningen van deze organisaties maken deel uit van een bredere aanpak vanuit het ministerie van VWS om gepaste zorg te bieden voor kinderen met gedragsproblemen. Waar mogelijk met minder medicijnen.

De intentieverklaring is ondertekend door AJN, Balans/NVA, LBBO, LHV, NHG, NVO, NIP, NVvP, NVK, PO-Raad, VO-raad, Ministerie van OCW en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Partijen ondertekenen intentieverklaring verbeteren onderwijs en zorg
Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Trefwoorden

Nieuwscategorieën