PO-Raad zoekt leden voor nieuw netwerk School & Omgeving

De PO-Raad start binnenkort met een netwerk School & Omgeving. Dit netwerk adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd op onderwerpen betreffende onderwijs en omgeving in het primair onderwijs. Hierbij gaat het onder meer om thema's als kindcentra en brede scholen, samenwerking met voorschoolse voorzieningen en ouderbetrokkenheid.
Het netwerk zal zich vooral op bestuurlijk-strategisch niveau bezig houden met onderwijs in haar omgeving in brede zin.

Het netwerk is bedoeld voor bestuurders en algemeen directeuren met werkgeversbevoegdheden. Meer informatie leest u op de netwerkpaginaU kunt uw interesse voor het lidmaatschap van het netwerk kenbaar maken door voor 14 februari 2013 een e-mail te sturen aan Esmee Hornstra.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 6 februari 2013

Nieuwscategorieën