PO-Raad zoekt nieuw lid voor de permanente werving- en selectiecommissie

Als gevolg van het vertrek van Loek van der Kroon uit de permanente werving- en selectiecommissie is er een vacature binnen de commissie ontstaan. De PO-Raad zoekt daarom een nieuw commissielid. Bestuurders die geïnteresseerd zijn in deze functie, kunnen zich tot en met woensdag 8 oktober aanstaande per e-mail melden bij bestuurssecretaris Marlies van den Bel.

De permanente werving- en selectiecommissie

In de statuten van de PO-Raad is opgenomen dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) een permanente werving- en selectiecommissie instelt. Deze commissie draagt aan de ALV bestuursleden voor benoeming voor. Het betreft voordrachten van bestuursleden voor zowel het Dagelijks Bestuur van de vereniging als voor het Algemeen Bestuur. De ALV benoemt vervolgens de bestuursleden.

De ALV benoemt (of herbenoemt) de leden van de permanente werving- en selectiecommissie. De benoemingstermijn is drie jaar.

Profiel

De leden die in de commissie zullen worden benoemd :

  • hebben het vertrouwen van de leden van de PO-Raad (gezag/herkenbaar)
  • zijn verenigingsman-/vrouw
  • staan achter de bestuursstructuur en de profielen voor de bestuursleden (voorzitter, vicevoorzitter en AB-leden) van de vereniging
  • hebben de competentie om gesprekken met potentiële bestuursleden te voeren.

Vacature

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 juni 2014 zijn René van Harten, Jolida Spekreijse en Berry Verwijmeren herbenoemd als leden van de commissie. Loek van der Kroon was niet beschikbaar voor een herbenoeming. Daarom is het bestuur op zoek naar een nieuw lid om voor benoeming aan de ALV voor te dragen. Hebt u belangstelling en voldoet u aan het profiel? Dan nodigen wij u van harte uit om dit kenbaar te maken! Ook voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Marlies van den Bel.

Het nieuwe lid van de commissie zal voor benoeming worden voorgedragen aan de ALV op 27 november aaanstaande. De benoemingsperiode bedraagt drie jaar.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 9 september 2014

Nieuwscategorieën