PO-Raad zoekt nieuw lid voor de permanente werving- en selectiecommissie

Als gevolg van het vertrek van Berry Verwijmeren uit de permanente werving- en selectiecommissie is er een vacature binnen de commissie ontstaan. De PO-Raad zoekt daarom een nieuw commissielid. Bestuurders die geïnteresseerd zijn in deze functie, kunnen zich tot en met vrijdag 17 april aanstaande per e-mail melden bij bestuurssecretaris Marlies van den Bel.

De permanente werving- en selectiecommissie

In de statuten van de PO-Raad is opgenomen dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) een permanente werving- en selectiecommissie instelt. Deze commissie draagt aan de ALV bestuursleden voor benoeming voor. Het betreft voordrachten van bestuursleden voor zowel het Dagelijks Bestuur van de vereniging als voor het Algemeen Bestuur. De ALV benoemt vervolgens de bestuursleden.

De ALV benoemt (of herbenoemt) de leden van de permanente werving- en selectiecommissie. De benoemingstermijn is drie jaar. De huidige commissie bestaat uit vier leden: René van Harten (voorzitter van de commissie), Jolida Spekreijse-Voetelink, Bert Tuk en Berry Verwijmeren.

Profiel

De leden die in de commissie zullen worden benoemd :

  • hebben het vertrouwen van de leden van de PO-Raad (gezag/herkenbaar)
  • zijn verenigingsman-/vrouw
  • staan achter de bestuursstructuur en de profielen voor de bestuursleden (voorzitter, vicevoorzitter en AB-leden) van de vereniging
  • handelen in het belang van de vereniging
  • hebben de competentie om gesprekken met potentiële bestuursleden te voeren.

Vacature

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2015 wordt het nieuwe lid van de commissie voor benoeming voorgedragen. Hebt u belangstelling en voldoet u aan het profiel? Dan nodigen wij u van harte uit om dit kenbaar te maken! Ook voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Marlies van den Bel.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 20 maart 2015

Nieuwscategorieën