PO-Raad zoekt nieuwe leden voor Arbeidsvoorwaardencommissie

De arbeidsvoorwaardencommissie heeft als taak het bestuur van de PO-Raad te adviseren over het mandaat en de inzet van af te sluiten cao’s. Het werk van de commissie is de afgelopen jaren in gewicht toegenomen vanwege de volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs. Door functiewisselingen is er op dit moment ruimte voor vijf nieuwe leden.

De arbeidsvoorwaardencommissie ontplooit de volgende activiteiten:

  • De commissie fungeert als klankbord voor de onderhandelingsdelegatie tijdens de cao-onderhandelingen.
  • De commissie toetst of het onderhandelingsresultaat past binnen het verleende mandaat en adviseert daarover het bestuur van de PO-Raad.
  • De commissie adviseert het bestuur van de PO-Raad over andere werkgeverszaken.

De commissie bestaat uit een twintigtal leden en vergadert circa acht keer per jaar op vrijdagmorgen in Utrecht. Leden worden benoemd voor vier jaar en deze termijn kan eenmaal worden verlengd. We streven ernaar om de samenstelling van de commissie een afspiegeling te laten zijn van de diversiteit van de sector PO.

Interesse?

Bestuurders en algemeen directeuren met werkgeversbevoegdheden zijn van harte welkom om te reageren op deze oproep. Leden van de arbeidsvoorwaardencommissie hebben bij voorkeur de nodige kennis en ervaring opgedaan met het strategisch personeelsbeleid van het schoolbestuur, hebben affiniteit met arbeidsvoorwaardenbeleid en zijn in staat en bereid om mee denken en adviseren vanuit een werkgeversvisie. Om de diversiteit van de sector tot uitdrukking te laten komen in de commissie wordt  in het bijzonder vrouwelijke leden en leden uit de kring van speciaal (basis)onderwijs gevraagd om te reageren.

U kunt uw interesse voor het lidmaatschap van de commissie  tot 15 februari kenbaar maken door het toesturen van uw Curriculum Vitae en een brief waarin u de interesse voor het lidmaatschap  toelicht. Uw reactie op deze vacature kunt u per mail sturen aan Dian van Erp. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u terecht bij Edwin van Bokhoven. Hij is per mail bereikbaar en telefonisch op 06-53312447. 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 24 februari 2015

Nieuwscategorieën