PO-Raad zoekt schoolbesturen voor deelname traject maatschappelijke problematiek

De PO-Raad en het Verwey-Jonker Instituut nodigen besturen van scholen uit, die te maken hebben met maatschappelijke problematiek, te participeren in een nieuwe traject. Het doel van dit traject is om een instrument te ontwikkelen om negatieve maatschappelijke omgevingsfactoren het hoofd te bieden. Op deze manier kunnen basisscholen interventies, die mogelijk leiden tot de verbetering van het onderwijs, monitoren.

De PO-Raad ontvangt van zijn leden vaak signalen dat het voor scholen moeilijk is zich te richten op hun kerntaak, als ze te maken hebben met veel maatschappelijke problematiek in en rondom de school. De PO-Raad ontwikkelt daarom, in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut, een instrument dat besturen en scholen kan helpen zaken in en om de school zo te organiseren dat de school zelf zich beter kan richten op de kerntaak van de basisschool: Het geven van goed onderwijs.

Wat betekent deelname?
Onderzoekers zullen op de basisscholen langskomen om met leraren en leerlingen te praten over de maatschappelijke omgevingsproblemen die spelen. Aan de hand van deze gesprekken ontwikkelt het Verwey-Jonker Instituut een vragenlijst die de risico- en beschermende factoren van de school kan achterhalen. Deze vragenlijst zetten de onderzoekers vervolgens uit bij een aantal leerlingen van de school. Daarna wordt nagegaan welke interventies passen bij de problematiek waar de school mee te maken heeft. Bij de ontwikkeling van het instrument zijn de maatschappelijke omgevingsfactoren van uw school, zoals de betrokkenheid van ouders en de samenwerking met externe instellingen, leidend. De school ontwikkelt zo een eigen handleiding om deze problematiek het hoofd te bieden.

Basisscholen worden bij deelname aan het traject uitgenodigd mee te denken over de invloedfactoren die bepalend zijn voor het functioneren van de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs. In het kader van kwaliteitsbewaking in het onderwijs is veel aandacht besteed aan het meten van schoolprestaties van individuele leerlingen. Tot nu toe worden maatschappelijke omgevingsfactoren van scholen nog te weinig betrokken bij de kwaliteitsborging van het onderwijs. Maar, de schoolomgeving, de gezinnen waaruit de leerlingen afkomstig zijn en de instellingen waarmee scholen samenwerken, dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van het onderwijs.

Tijdens dit traject krijgt u het te ontwikkelen diagnose-instrument aangereikt. Dit biedt de mogelijkheid om mogelijke knelpunten in en rondom uw school tijdig te signaleren en deze waar nodig aan te pakken.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft een brede kennis en kunde van diagnose instrumenten die maatschappelijke omgevingsfactoren kunnen monitoren. Voor het huidige traject maken de onderzoekers gebruik van de preventie strategie Communities that Care. Communities that Care gaat er vanuit dat beschermende en risicofactoren van een kind en zijn/haar omgeving herkend moeten worden om doelgericht erkende interventies in te kunnen zetten waardoor probleemgedrag voorkomen kan worden.

Indien u geïnteresseerd bent in deelname of aanvullende vragen heeft over het traject kunt u contact opnemen met Elise van Bokhorst.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën