PO-Raad zoekt ZZS-adviseurs

De PO-Raad wil besturen die worden geconfronteerd met een zeer zwakke school in de 0-fase ondersteunen bij het maken van een scherpe analyse om een effectievere opdracht te kunnen opstellen voor het verbetertraject. Voor het maken van analyses zoekt de PO-Raad kundige adviseurs. Bijgaande uitnodiging (PDF) geeft meer informatie.

Achtergrond
Al een aantal jaren heeft ook de sector Primair Onderwijs te maken met een toenemend aantal zeer zwakke scholen. Vooral de leerlingen van deze scholen worden hier de dupe van. Maar het brengt ook imagoschade toe aan de gehele sector. Voor de PO-Raad reden om de bestuurlijke en inhoudelijke expertise op dit vraagstuk te bundelen en te versterken. Hiermee wil de PO-Raad een bijdrage leveren aan de reductie van het probleem.

Klik hier voor de toelichtingsbrief (PDF)>>

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën