positieve reactie op Kwaliteitsagenda PO

Onlangs heeft het ministerie van OCW een opiniepeiling laten uitvoeren over de Kwaliteitsagenda PO. Uit de peiling blijkt dat de kwaliteitsagenda grote bekendheid geniet in het veld, en dat er over het algemeen positief gereageerd wordt op de speerpunten uit de kwaliteitsagenda.

De Kwaliteitsagenda is in overleg met het onderwijsveld opgesteld en de PO-Raad heeft een belangrijke rol bij de uitvoering van deze agenda. De PO-Raad is daarom ook blij met de resultaten van de opiniepeiling, maar heeft ook oog voor de kritiekpunten uit het veld.

Het Projectbureau Kwaliteit, dat onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de PO-Raad valt, coördineert de uitvoering van taal- en rekenverbetertrajecten op ruim 2000 scholen in het primair onderwijs. In al deze trajecten is aandacht voor een meer opbrengstgerichte cultuur. Ook speelt de PO-Raad een rol bij het terugdringen van het aantal zeer zwakke scholen in de sector en is zij in gesprek over de voorwaarden voor implementatie van de referentieniveaus voor taal een rekenen.

Klik hier voor het onderzoeksrapport >>

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën