Position paper Convenant Gezond Gewicht

Het deelconvenant school, onderdeel van Convenant Gezond Gewicht, heeft een position paper ontwikkeld, waarin een aantal doelstellingen van het deelconvenant verder zijn uitgewerkt. De PO-Raad heeft als deelnemer aan het convenant de position paper ondertekend en ondersteunt de inhoud. In de samenwerking met andere convenantpartners benadrukt de PO-Raad voortdurend dat de maatschappelijke opdracht om het overgewicht van kinderen terug te brengen door een gezonde leefstijl te stimuleren een gedeelde verantwoordelijkheid is.

De PO-Raad is mede ondertekenaar van het Convenant Gezond Gewicht. De doelstelling van dit convenant is de stijgende trend van overgewicht en obesitas bij kinderen en volwassenen om te buigen in een daling. Het convenant bestaat uit vier deelconvenanten: werk, school, vrije tijd en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

 

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën