po/vo maken werk van taal en rekenen

De scholen in het primair en voortgezet onderwijs willen samen het taal- en rekenniveau van leerlingen verbeteren. Vandaag presenteren de sectororganisaties hun adviezen over de referentieniveaus taal en rekenen aan de staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt. De scholen willen de referentieniveaus gebruiken als vastgestelde niveaus gedurende de schoolloopbaan van leerlingen. Zo kan op verschillende momenten in die loopbaan het niveau vastgesteld worden en gewerkt worden aan verbetering waar nodig. De referentieniveaus moeten gekoppeld worden aan een leerlingvolgsysteem. Scholen en schoolbesturen nemen de vraag van de samenleving serieus en vertrouwen erop dat de overheid meewerkt aan de condities voor een succesvolle invoering.
De PO-Raad en VO-raad adviseren basisniveaus in te voeren voor verschillende momenten in de schoolloopbaan van een leerling: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, die van voortgezet onderwijs naar het beroeps- en hoger onderwijs en die tussen MBO en HBO. Iedere leerling krijgt hiermee een eigen taal- en rekenprofiel en scholen kunnen op elk moment zien waar de hiaten zitten en daaraan gericht werken. De nadruk ligt wat de scholen betreft op doorlopende leerlijnen.
De scholen vinden dat de referentieniveaus taal en rekenen snel kunnen worden ingevoerd. Wel hechten ze eraan dat die invoering verantwoord gebeurt. Dat betekent dat de focus, ook van politiek en overheid, moet blijven liggen op taal en rekenen en dat er geen nieuwe opdrachten bijkomen. Ook willen ze dat de overheid de aanschaf van aangepaste diagnostische toetsen en leermiddelen mogelijk maakt, evenals de professionalisering van docenten, schoolleiders en bestuurders. Tot slot willen de scholen dat er geïnvesteerd wordt in leerlingvolgsystemen over de verschillende onderwijssectoren heen.
De PO-Raad wil met alle betrokkenen onderzoeken of de eindtoets in het basisonderwijs verplaatst kan worden van februari naar juni. Zo is er meer tijd om gestelde doelen te behalen en kan het onderwijsprogramma in primair en voortgezet onderwijs beter op elkaar aansluiten. PO-Raad en VO-raad benadrukken dat scholen tijd en middelen nodig hebben om de referentieniveaus goed te implementeren. Wat de scholen in het voortgezet onderwijs betreft is het opnemen van de referentieniveaus in het schoolexamen is nog niet aan de orde. Het gaat om diagnostisch toetsen, geen afrekentoetsen. Bovendien worden in 2010-2011 de examens al verzwaard, daarvan moeten de gevolgen eerst worden bekeken.
De sectororganisaties willen gezamenlijk optrekken om de invoering van referentieniveaus voor taal en rekenen tot een succes te maken. Het uiteindelijke doel dat daarmee bereikt wordt is dat de leerlingen steeds beter leren lezen, schrijven en rekenen.

Lees de toelichting van Kete Kervezee bij de aanbieding.

Lees het volledige advies van de PO-Raad.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën