Praktijkvoorbeelden BSO

Bij de invoering van de motie van Aartsen Bos werd het speciaal onderwijs uitgesloten van de BSO-regeling, ondanks dat hier behoefte aan is. Het plan om binnenkort ook in het speciaal basisonderwijs de aansluiting met de BSO verplicht te stellen is voorlopig van de baan. Gelukkig zijn er wel voldoende voorbeelden bekend waarin kinderen van het speciaal onderwijs gebruik maken van de BSO. De Werkgroep Onderwijs Kinderopvang (WOK) heeft een aantal van deze voorbeelden op een rijtje gezet. In de bijlage leest u hier meer over. 

Lees de bijlage >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën