Predicaat 'excellente school'

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die zich onderscheiden door uitstekend onderwijs, kunnen vanaf dit najaar het predicaat 'excellente school' krijgen. De PO-Raad volgt dit traject positief kritisch, maar blijft er continu op hameren dat het predicaat niet alleen afhankelijk mag zijn van hoge opbrengsten. Een excellente school is immers iets anders dan een school met excellente leerlingen. Het gaat erom op welke manier de school bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Minister Van Bijsterveldt heeft op 19 maart een onafhankelijke jury geïnstalleerd die scholen voordraagt voor het predicaat 'excellente school'. Deze jury van professionals en experts uit de onderwijspraktijk - onder voorzitterschap van prof. dr. Fons van Wieringen - stelt de komende maanden de beoordelingscriteria voor excellente scholen op. Het is de bedoeling om ieder najaar een aantal predicaten uit te reiken. De eerste uitreiking staat gepland voor het najaar van 2012. Alle scholen die hun kwaliteit uitstekend op orde hebben, kunnen meedingen naar het predicaat excellent. De jury zal de start van de aanmeldingsprocedure breed communiceren.

Laatst gewijzigd: 
maandag 19 maart 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën