Premies per 1 januari 2010

In overeenstemming met het herstelplan van de ABP is vorig jaar per 1 juli de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen tijdelijk verhoogd met 1%. Deze verhoging vervalt per 1 januari 2010. De geplande tijdelijke verhoging per 1 januari 2010 van 2% gaat ook niet door.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is gelukkig alweer fors verbeterd in vergelijking met de situatie van begin en medio 2009. Toch is er wel sprake van een verhoging van 0,3% ten opzichte van de situatie per 1 januari 2009, maar een verlaging van 0,7% ten opzichte van 1 juli 2009.

Hieronder het overzicht met de premies zoals deze nu gelden per 1 januari 2010.

 ABP 2010 Totaal  Werkgever  Werknemer  Franchise 
 Premie OP/NP  20,30%  14,21%  6,09%  € 10.500
 Premie Anw-hiaat  0,30%  0,075%  0,225%  € 10.500
 Samen  20,60%  14,285%  6,315%  € 10.500
 AOP  0,40%  0,30%  0,10%  € 18.200
 Overgangspremie VPL  4,00%  1,60%  2,40%  nvt

 

De lichte verbetering van de positie van het pensioenfonds maakt het ook mogelijk de pensioenen iets te verbeteren. De gemiddelde loonontwikkeling in 2009 bedroeg 2,2%. De pensioenen gaan nu per 1 januari 2010 0,28% structureel omhoog en 0,17% eenmalig, samen 0,45%.

Overige Premiewijzigingen per 1 januari 2010
Behalve de pensioenpremies zijn ook andere premies gewijzigd met ingang van 1 januari 2010. Hieronder een overzicht.

  Werkgever  Werknemer  Max. bedrag 
 WAO/WIA-basispremie (AOF)  5,70%   48.715,65 

 WGA-rekenpremie

 0,59%   48.715,65

 Uniforme WAO-premie

 0,07%   48.715,65  
 ZVW   7,05%   33.189,00
 UFO-premie  1,12%    48.715,65

 

Vergelijking met vorig jaar leert dat er sprake is van de volgende mutaties:

 WGA-premie  + 0,12%
 Uniforme WAO-premie  - 0,08%
 ZVW-premie  + 0,15%

Vervangingsfonds en Participatiefonds
De premies van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds hebben ook aanpassingen ondergaan. De premie van het Vervangingsfonds bedraagt nu:

 Reguliere premie: 6,95% (was: 7,25%) 
 Premie CAO-PO §8:  0,61% (was: 0,43% 1 aug. t/m 31 dec. 2009, daarvoor 0,73%)
 Samen  7,56% (was: 7,68%)

 

Premie vrijwillige aansluiting  6,00% (was: 6,00%)

 

Premie PF 1,68% (was: 1,51%) 

 

De totale premiedruk van VF en PF samen is van 9,19% gegaan naar 9,24%.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bé Keizer.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën