Presentaties 'Bestuur aan zet' beschikbaar

Op dinsdag 12 oktober organiseerde de PO-Raad samen met het Projectbureau Kwaliteit een grote landelijke conferentie voor schoolbesturen in het primair onderwijs. Het sturen op onderwijskwaliteit stond centraal tijdens de conferentie. Dit is een relatief nieuwe tak van sport voor besturen, maar kon op warme belangstelling rekenen: Ruim 350 bestuurders, algemeen directeuren, bovenschools managers en voorzitters van colleges van bestuur bezochten de dag.

In plenaire presentaties, hoorcolleges en praktijksessies werd ingegaan op o.a. werken met data, doelen stellen, effectieve interventies, hoe zorg je dat een verbetercultuur geen afrekencultuur wordt, onderwijskundig leiderschap in de keten, inhoud en frequentie van managementgesprekken en ‘waarmee morgen te beginnen?’

Voor alle belangstellenden zijn de presentaties te downloaden via deze link.

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën