Presentaties ‘Opbrengstgericht werken met de pabo’ beschikbaar

Op woensdag 8 december 2010 organiseerde Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad en het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) in Lunteren een conferentie over opbrengstgericht werken met de pabo.

Gezamenlijke agenda
Bijna 250 pabo-docenten, studenten, (midden)management, stagecoördinatoren en lectoren, en directeuren en stagebegeleiders van basisscholen ontmoetten elkaar op deze dag. Zij bespraken hun ervaringen met een resultaatgerichte aanpak van het taallees- en rekenonderwijs. Kete Kervezee van de PO-Raad en Marcel Wintels van de HBO-raad spraken tijdens de opening over een gezamenlijk agenda om de onderwijskwaliteit in scholen en op de pabo's te verhogen.

Pabodirecteuren en schoolbestuurders spraken daarna met elkaar in een aparte sessie over hoe zij deze agenda (regionaal) invulling (willen) geven. Via onderstaande link kunt u de verschillende presentaties downloaden.

Bekijk de presentaties >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën