Prijsbijstelling Materiële Instandhouding 2011

Wettelijk is vastgelegd dat de bekostiging voor de materiële instandhouding jaarlijks wordt aangepast op grond van de prijsontwikkelingen. Daarbij wordt uitgegaan van de prijsmutatie netto- materiële overheidsconsumptie volgens de Macro Economische Verkenning. Dit heeft voor de materiële (Londo-)bekostiging van 2011 geresulteerd in een verhoging van 1,99% ten opzichte van de bekostigingsbedragen van het jaar 2010.

In de toolbox zijn instrumenten opgenomen die de materiële inkomsten voor de (speciale) basisschool en de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs berekenen.

Binnenkort zullen ook alle begrotingsmodellen van de PO-Raad worden aangepast met de nieuwe bedragen voor de materiële instandhouding. Eén en ander zou echter ook aangepast kunnen worden door in het tabellen werkblad van de verschillende modellen het percentage van de materiële bekostiging 2011 (t.o.v. 2010) aan te passen van 1% naar 1,99%.

Wijziging bepalen aantal groepen voor basisscholen
Naast de prijsbijstelling heeft ook een technische aanpassing van de formule voor het groepsafhankelijk deel van de materiële bekostiging plaatsgevonden. Eén en ander vindt zijn oorsprong in de verlaging van het aantal formatieplaatsen per leerling met 0,0001. (zie regeling bekostiging 2010/2011: onderbouwleerlingen van 0,0596 naar 0,0595 en bovenbouwleerlingen van 0,0415 naar 0,0414). Dit heeft plaatsgevonden teneinde het godsdienst en humanistisch vormend en onderwijs in het openbaar onderwijs te kunnen financieren.

Deze aanpassing heeft echter ook invloed op de parameters voor het bepalen van het genormeerd aantal groepen. Eén en ander leidt tot de volgende aanpassing van de bekostigingsparameters:

A+B+C+D, waarbij

A = 0,05 x leerlingen van 4-7 jaar (was: 0,0503)

B = 0,0343 x leerlingen vanaf 8 jaar (was: 0,0345)

C = 1,5642 – 0,0115 x leerlingen (kleine scholentoeslag)

D = 0,0179 x het schoolgewicht

In de nieuwe formules is de gehanteerde normatieve groepsgrootte als volgt: 20 (1/0,05) leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar, en 29,15 (1/0,0343) voor de leerlingen van 8 jaar en ouder.

De aanpassing lijkt wellicht klein maar in sommige gevallen zal één en ander er toe kunnen leiden dat er net een groep minder bekostigd zal worden (ca. €4.500 per jaar).

Info: Reinier Goedhart 06-25341033, r.goedhart@poraad.nl

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 30 augustus 2012

Nieuwscategorieën