Prijsbijstelling Materiële Instandhouding 2013

De bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen voor de materiële instandhouding (Londo) zijn na indexering (prijscompensatie) voor 2013 zijn vastgesteld. De verhoging in vergelijking met 2012 is 1,8 %. Hierbij is rekening gehouden met de prijsstijging als gevolg van de verhoging van de BTW van 19% naar 21%.

In de WPO (artikel 113, lid 6) en de WEC (artikel 111, lid 6) is voorgeschreven hoe de indexering van de vergoeding voor de materiële instandhouding (MI) van de scholen primair onderwijs dient te worden vastgesteld. Daarbij wordt de ontwikkeling van de index van de materiële overheidsconsumptie gevolgd. Daarbij wordt de bestaande index aangepast op basis van:

  • de werkelijke prijsontwikkeling in 2011,
  • de geactualiseerde prijsontwikkeling in 2012,
  •  de verwachte prijsontwikkeling in 2013.

In de toolbox zijn de instrumenten opgenomen die de materiële inkomsten voor de (speciale) basisschool berekenen. Op korte termijn en de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs berekenen.

Binnenkort zullen ook alle begrotingsmodellen van de PO-Raad worden aangepast met de nieuwe bedragen voor de materiële instandhouding.

Laatst gewijzigd: 
maandag 24 september 2012

Nieuwscategorieën