Prijsuitreiking Beste Jaarverslagen

Vanavond zijn in een 7-tal categorieën prijzen uitgereikt voor het beste  jaarverslag in het kader van het project 'Verantwoorden van Klasse(n)' . De jaarverslagen zijn beoordeeld op een aantal criteria waaronder horizontale verantwoording, strategie, onderwijs, personeel, financieel en gebruiksvriendelijkheid.

Opbrengsten en ervaringen
Uit het project zijn 20 tips opgesteld die kunnen helpen de jaarverslagen van schoolbesturen te verbeteren. Deze tips zijn overhandigd aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Daarnaast heeft zij de website www.verantwoordenvanklassen.nl geopend die de opbrengsten en ervaringen uit het project beschrijft.

Prijswinnaars
Een deskundige jury bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere het bedrijfsleven, studentenorganisatie LAKS, de PO-Raad en de VO-raad heeft de beoordeling voor haar rekening genomen. De winnaars hebben hun prijs ontvangen samen met een juryrapport. De prijswinnaars in de verschillende categorië zijn:

 

Categorie  Winnaar 
 PO < 6 scholen  Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Nieuwegein
 PO 6 – 15 scholen  (Bestuurscommissie) Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend (OPSO)
 PO > 15 scholen  Archipel Scholen, openbaar primair onderwijs Walcheren
 PO/VO  Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht en Willibrord Stichting, voor rk, pc en interconfessioneel (rk/pc) Voortgezet Onderwijs voor Utrecht en omstreken
 VO < 2500 leerlingen  Krimpenerwaard College, Krimpen aan den IJssel (behoort tot Stichting Voortgezet onderwijs Lek- en IJsselstreek)
 VO > 2500 leerlingen  Cals College Nieuwegein, IJsselstein
 Dialoog-prijs  Stichting Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR)

 

Informatie project
“Verantwoorden van Klasse(n)” is een kortlopend project dat zich richt op het verbeteren van de kwaliteit en het gebruik van jaarverslagen in het primair en voortgezet onderwijs.

Het project “Verantwoorden van Klasse(n)” werd eind 2008, begin 2009 georganiseerd door de VO-raad (Vensters voor Verantwoording) en de PO-Raad, in samenwerking met het Ministerie van OCW.

Het project is in de eerste plaats bedoeld om schoolbesturen te helpen om de kwaliteit van het jaarverslag te verbeteren en hen te stimuleren het jaarverslag te benutten om een dialoog aan te gaan met de belanghebbenden in de omgeving (stakeholders).

In het kader van het project “Verantwoorden van Klasse(n)” konden schoolbesturen hun jaarverslag 2008 inzenden en laten becommentariëren. Bijna 180 schoolbesturen maakten gebruik van deze mogelijkheid. De schoolbesturen ontvangen een individuele terugkoppeling op hun jaarverslag.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën