Prijsuitreiking oudervriendelijk bestuursverslag

Op 10 maart 2010 organiseert de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO) het minicongres ‘Oudervriendelijk Bestuursverslag’. Tijdens dit evenement vindt ook de prijsuitreiking oudervriendelijk bestuursverslag, plaats. Vorig jaar ging de Stichting Primair Onderwijs uit Venray met € 1.500 naar huis.

Het bestuursverslag is een belangrijk document in het kader van de horizontale dialoog met ouders. Met dit initiatief wil de NKO de ontwikkeling van een oudervriendelijk bestuursverslag stimuleren. Naast de wettelijke criteria beoordeelt de jury vooral de oudervriendelijkheid, de toegankelijkheid en de horizontale dialoog. Op dit moment is de vak- en ouderjury bezig met het beoordelen van de 23 inzendingen. Deze inzendingen staan voor 530 scholen en 120.000 leerlingen.

Ook de PO-Raad ziet het jaarverslag als een belangrijk  verantwoordingsdocument richting stakeholders. Het is daarom belangrijk dat het jaarverslag de verplichting overstijgt en ingezet wordt als document op basis waarvan u in gesprek kunt met uw stakeholders en verantwoording af kunt leggen. Samen met de VO-raad organiseren wij daarom het evenement Verantwoorden van Klasse(n).

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën