Primair onderwijs betaalt voor kopiëren

De PO-Raad betwijfelt dat in het primair onderwijs massaal wordt gekopieerd zonder toestemming. Dagblad Trouw had hierover op 2 juli een bericht in de krant. De PO-Raad heeft in 2010 een contract gesloten met de stichting Reprorecht. In dit contract zijn afspraken gemaakt over de afkoopsom die scholen in het primair onderwijs betalen voor normaal kopieergedrag. De meeste schoolbesturen in de sector maken gebruik van deze afspraken.

Schoolbesturen zijn – op grond van de wet – verplicht een bijdrage te betalen aan een aantal in de wet genoemde organisaties, waaronder de Stichting Reprorecht. Deze organisatie vertegenwoordigt de belangen van rechthebbenden van auteursrechtelijk beschermt werk. De Stichting Reprorecht int auteursrechtelijke vergoedingen voor het kopiëren van korte gedeelten uit boeken, tijdschriften en dagbladen. Stichting Reprorecht keert deze vergoedingen jaarlijks uit aan de rechthebbende uitgevers. De uitgevers dienen de helft van de vergoeding aan hun auteurs door te betalen.

Door de afspraken tussen de PO-Raad en Reprorecht krijgen schoolbesturen een korting op de wettelijk vastgelegde vergoeding. Het staat scholen echter vrij een eigen afspraak te maken met Reprorecht. En indien scholen aantoonbaar geen auteursrechtelijk beschermd werk kopiëren, behoeft geen bijdrage te worden betaald. Op dit moment doet Reprorecht opnieuw onderzoek naar het kopieergedrag van scholen om een nieuwe overeenkomst met de PO-Raad af te sluiten.

Hoewel het binnen het primair onderwijs waarschijnlijk wel eens voorkomt dat scholen illigaal kopiëren, heeft de PO-Raad geen reden om aan te nemen dat de regels massaal worden overschreden. De website www.auteursrechtenonderwijs.nl geeft informatie over de vraag wat wel en niet is toegestaan.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 2 juli 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën