'Primair onderwijs goed op weg met financieel beheer'

Het primair onderwijs is sinds 2009 financieel deskundiger geworden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Wel vinden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) dat de sector zich moet blijven ontwikkelen, zo schrijven zij aan de Tweede Kamer. De inspanningen van de PO-Raad helpen daarbij, stellen de bewindslieden. 

Ook de PO-Raad vindt het erg belangrijk dat schoolbesturen in het primair onderwijs verantwoord omgaan met financiële middelen. Belangrijk is daarbij dat zij op tijd en proactief inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Schoolbesturen die daarbij extra hulp nodig hebben, kunnen daarom ook na de zomer weer bij de PO-Raad terecht voor extra ondersteuning.

De PO-Raad organiseert bijvoorbeeld drie masterclasses over risicomanagement, scenariodenken en meerjarenbeleidsplanningen. Schoolbesturen moeten zich wat betreft deze onderwerpen verder professionaliseren, adviseren ook de onderzoekers.

In Balans

Schoolbesturen met financiële problemen worden na de zomer uitgenodigd zich aan te melden voor het project In Balans. Speciale serviceteams helpen hen dan bij het weer gezond maken van de financiën en ervoor zorgen dat hun financiële beleid ook toekomstbestendig is.

De PO-Raad heeft daarnaast onlangs een nieuwe brochure uitgebracht die schoolbesturen handvatten geeft bij analyseren en beheersen van risico’s. Binnenkort volgen publicaties over scenariodenken en financieel management binnen de samenwerkingsverbanden.

Stille bezuinigingen

De PO-Raad is het oneens met de conclusie van Bussemaker en Dekker dat professionalisering hét enige antwoord is op de stille bezuinigingen. Mede door die bezuinigingen, maar ook door het dalend aantal leerlingen en stijgende vaste lasten, komen besturen meer en meer onder financiële druk te staan. De mogelijkheden van besturen hierop te anticiperen raken langzamerhand uitgeput. Ook de Algemene rekenkamer heeft dat onlangs ondubbelzinnig bevestigd. De onderwijskwaliteit komt daarmee in geding. Dat leidt onder meer tot een dreigend ontslag voor honderden leraren, met als gevolg grotere klassen. Tot nu toe hebben veel schoolbesturen ingeteerd op hun vermogen om de onderwijskwaliteit op peil te houden.

Schatkistbankieren

In de Kamerbrief gaan de minister en de staatssecretaris ook in op de mogelijkheid van onderwijsinstellingen om over te gaan tot het zogenaamde schatkistbankieren. De PO-Raad is er tegen dat (grotere) schoolbesturen hiervan verplicht gebruik moeten maken. Hoewel schatkistbankieren zeker een optie voor besturen is, beperken de randvoorwaarden gelijktijdig de autonomie van schoolbesturen. Daarbij komt dat de mogelijkheid om van deze vorm van "bankieren" gebruik te maken, wordt beperkt door een acceptatietoets. De criteria die hiervoor worden gehanteerd zijn nog onbekend.  

Laatst gewijzigd: 
maandag 22 juli 2013

Nieuwscategorieën