Primair onderwijs krijgt veel verantwoordelijkheid bij versterken bestuurskracht

Het primair onderwijs krijgt veel ruimte en vertrouwen om zelf te zorgen voor het verbeteren van de bestuurskracht in de sector. Dat schrijven Minister Jet Bussemaker en Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief geeft onder meer weer wat de sectoren doen om die bestuurskracht te versterken. Al eerder kwamen ze daartoe met een plan van aanpak.

Een van de maatregelen die wordt genomen is dat de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) wordt aangepast zodat ‘juridische knelpunten’ worden weggenomen, schrijven de bewindslieden. Dit verandert er:

  • De medezeggenschapsraad krijgt de kosten voor zijn taken direct van het bestuur vergoed. De WMS wordt op dat onderdeel gelijkgetrokken met de Wet op de ondernemingsraden. Ook het scholingsbudget gaat rechtstreeks naar de medezeggenschapsraad.
  • Nalevingsgeschillen worden niet langer behandeld door de Ondernemingskamer maar door de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De Ondernemingskamer zal alleen als hogerberoepsinstantie blijven werken.
  • De medezeggenschapsraad krijgt de mogelijkheid om nietigheid van besluiten door het schoolbestuur in te roepen.

Medezeggenschap en begroting

Bussemaker en Dekker (Onderwijs) willen medezeggenschapsraden verder geen recht geven in te stemmen met de hoofdlijnen van de  begroting van een schoolbestuur. Van medezeggenschaporganen is niet te verwachten, schrijven zij, ‘dat zij voldoende deskundigheid hebben voor de verantwoordelijke taak van instemmingsrecht op de begroting’. ‘Wij zijn van mening dat het de autonome verantwoordelijkheid van instellingen is hoe zij binnen hun organisatie uitwerking geeft aan de checks and balances ten aanzien van de hoofdlijnen van de begroting.’
Ook komt er geen enquêterecht voor medezeggenschapsraden omdat dat leidt tot een ‘onwenselijke onevenwichtigheid in checks and balances’. De PO-Raad kan zich daarin vinden.

Sectorspecifieke aanpak

De Tweede Kamer praat op 23 april over governance ofwel bestuurskracht in het onderwijs. De PO-Raad gaat in aanloop naar het debat hierover in gesprek met Kamerleden. In de gesprekken zal ze het belang benadrukken van een sectorspecifieke aanpak van het verbeteren van governance.

Het primair onderwijs vraagt met zijn kleinschalig georganiseerd onderwijs en enorme bestuurlijke diversiteit om een meer gedifferentieerde benadering dan de andere onderwijssectoren’’, zo benadrukte voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten eerder in een brief aan de Kamer.

 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 26 juli 2017

Nieuwscategorieën