Primair onderwijs slaat graag brug voor nationaal onderwijsakkoord

In het nieuwe regeerakkoord van VVD-PvdA ‘Bruggen slaan’ wordt aan de sector het aanbod gedaan om te komen tot een nationaal onderwijsakkoord. De PO-Raad neemt het aanbod aan om afspraken te maken over professionalisering van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders. In het funderend onderwijs wordt daarvoor ruim € 340 miljoen geïnvesteerd.

De PO-Raad vindt het een goede zaak dat in krimpgebieden meer mogelijkheden komen om de problemen het hoofd te bieden. Aan de andere kant maakt de PO-Raad zich zorgen over de positie van het onderwijspersoneel dat sinds 2009 geen salarisverhogingen meer heeft gehad. Continuering na 2013 is schier onmogelijk, wil de sector nog een aantrekkelijke werkgever zijn. Tevens is de huidige financiële positie van schoolbesturen een punt van aanhoudende zorg voor de PO-Raad.

Wij zullen het gesprek met de bewindspersonen aangaan over de uitwerking van een aantal zaken uit het regeerakkoord, zoals: de middelen die uit het gemeentefonds worden overgeheveld naar de scholen ten behoeve van onderwijshuisvesting, de plannen rond modernisering van het participatie- en vervangingsfonds, afbouwen ouderenregeling (BAPO) en modernisering arbeidsvoorwaarden.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 11 december 2012

Nieuwscategorieën