Primaire arbeidsvoorwaarden gedecentraliseerd, lobby PO-Raad succesvol

De PO-Raad mag voortaan namens de schoolbesturen in het primair onderwijs onderhandelen over de primaire arbeidsvoorwaarden: het loon van hun werknemers. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag voor een motie om de primaire arbeidsvoorwaarden te decentraliseren. De PO-Raad zet zich daar al jaren voor in.

,,Om een goede cao met moderne arbeidsvoorwaarden af te kunnen sluiten is het belangrijk dat de onderhandelingen over de lonen en de andere arbeidsvoorwaarden in één hand komen. De splitsing waar we al jaren mee zitten is onhandig en past niet bij een moderne cao", aldus Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad. Het totale arbeidsvoorwaardenpakket kan dan namelijk op elkaar afgestemd worden.

Tot nu toe mocht de PO-Raad namens de werkgevers in het primair onderwijs alleen onderhandelen met de vakbonden over de  secundaire arbeidsvoorwaarden. De onderhandeling over de primaire arbeidsvoorwaarden was nog altijd een zaak van de verantwoordelijk bewindspersoon met  de vakbonden. Sinds 2009 is er op dat front niets gebeurd.

Dijsselbloem

Het plan om net als in de andere onderwijssectoren ook in het primair onderwijs over de totale cao aan één tafel te onderhandelen is er al veel langer. Anderhalf jaar geleden diende toenmalig PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem een motie in om het daadwerkelijk te realiseren. Onder één voorwaarde: De nullijn moest van tafel. De verwachting was toen dat die nullijn in 2012 losgelaten zou worden, maar dat bleek niet het geval.

VVD, CDA en D66 wilden daar niet langer op wachten en dienden vorige week een motie in de decentralisatie alsnog te regelen. Bovendien is ook in het regeerakkoord afgesproken dat de arbeidsvoorwaarden moeten worden gemoderniseerd en dat is een taak van werkgevers en vakbonden.

De PO-Raad en de sociale partners riepen de Tweede Kamer onlangs nog in een brief op de primaire arbeidsvoorwaarden te decentraliseren. Dat is nodig, schreven ze, omdat anders de onderhandelingen in het najaar over een nieuwe CAO PO 2014 moeilijk zullen worden. De sociale partners en vakbonden praten de komende weken ook over het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden.

Nullijn

In dezelfde brief riepen de sociale partners de Tweede Kamer ook op de nullijn van tafel te halen, zodat leraren weer meer kunnen verdienen. Het salaris van personeel in het primair onderwijs is al sinds 2009 bevroren, een jaar langer dan in andere sectoren. Dat maakt het moeilijker om over enkele jaren goede leraren aan te trekken,  vrezen de PO-Raad en de vakbonden.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 24 april 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën