Probleem bekostigingsinformatie

Met een brief hebben wij de staatssecretaris geattendeerd op het probleem dat noodzakelijke informatie over de bekostiging van het primair onderwijs niet tijdig beschikbaar komt. Voor een verantwoord financieel management is tijdige en correcte informatie een voorwaarde.

De schoolbesturen worden momenteel onvoldoende in staat gesteld om de eigen financiën te managen. We dringen er daarom op aan, om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te krijgen over de bekostiging voor het komende schooljaar 2009-2010. Daarnaast vragen wij de staatsecretaris ervoor te zorgen dat die informatie over de bekostiging in de toekomst op een aanmerkelijk eerder tijdstip in het jaar bekend wordt.

Klik hier voor de brief (PDF) >>

Lees ook: Advies meerjarenbegroting 2009-2010

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën