Problemen BRON: Bekostiging scholen niet in gevaar

Door problemen die in het weekend van 5 en 6 juni zijn ontstaan aan de kant van BRON hebben scholen vijf weken geen gegevens kunnen uitwisselen met BRON. Dit treft alle scholen. Niet alleen de scholen die nog moesten starten of nog in het aansluitingsproces zitten. Maar ook scholen die dit proces al hebben doorlopen. De storing heeft de planning van de scholen ernstig doorkruist. Daarover hebben we van de besturen verontruste signalen binnen gekregen. De PO-Raad heeft dit onmiddellijk aangekaart bij zowel DUO als OCW en zal er op toezien dat de continuïteit van de bekostiging van de scholen niet in gevaar komt.

Wat is er gebeurd
In het bewuste weekend is er in de programmatuur van BRON een wijziging aangebracht om de verwerkingssnelheid van BRON te verbeteren. De wijziging heeft echter problemen in de verwerking veroorzaakt waardoor de uitwisseling met BRON en de verwerking in BRON in de loop van de betreffende week is stopgezet. Het is nog niet duidelijk waarom de wijziging op het hoogtepunt van de aansluiting van scholen op BRON is uitgevoerd en hoe het mogelijk is dat een schijnbaar onvoldoende getest onderdeel is doorgevoerd. Hiernaar zal de komende weken onderzoek worden gedaan. Voor alle duidelijkheid: de problemen in BRON zijn dus niet veroorzaakt door uw Leerlingenadministratiesysteem (LAS) of mutaties die u daar in hebt aangebracht.

In eerste instantie heeft de nadruk de afgelopen periode gelegen op het herstel van de programmatuur van BRON en analyse van de gegevens die met de foute programmatuur zijn verwerkt. De fout in de programmatuur is volgens OCW/DUO volledig hersteld. Helaas heeft de analyse van de gegevens vastgesteld dat door een kleine 700 scholen onjuiste terugkoppelingen zijn opgehaald bij BRON en verwerkt in het LAS. Deze scholen zullen individueel begeleid worden door BRON om de ontstane problemen weg te werken. Ons is verzekerd dat de scholen zo min mogelijk zullen worden belast. Hierover heeft de PO-Raad afspraken gemaakt met DUO en de leverancier van uw LAS. De overige scholen kunnen met ingang van 14 juli a.s. weer uitwisselen met BRON.

Elke school krijgt per e-mail en per post een bericht van DUO waarin wordt aangegeven of er wel of geen onjuiste terugkoppelingen door uw LAS zijn verwerkt. Ook het bestuur wordt op dezelfde wijze op de hoogte gesteld waarbij per school wordt aangegeven of de school tot de groep van getroffen scholen behoort.

Bekostiging niet in gevaar
In haar brief aan de Tweede Kamer van 16 februari 2009 (TK 31293 nr. 29) heeft de staatssecretaris al aangegeven dat bij de invoering van het persoonsgebonden nummer (pgn) de continuïteit van de bekostiging van scholen niet in gevaar mag komen. Dit betekent dat er een terugvaloptie is voor scholen om de bekostiging veilig te stellen door een levering van gegevens op basis van de oude systematiek. De PO-Raad zet zich er voor in dat deze procedure zo min mogelijk belastend zal zijn voor de scholen die hiervan gebruik moeten maken.

Een complicerende factor is de nieuwe groeitelling. Deze vindt met ingang van 1-8-2010 plaats op bestuursniveau. Voor de maanden augustus en september zal daar sowieso al een ‘papieren’ procedure voor gelden. Zo lang van alle scholen per bestuur de gegevens nog niet correct in BRON zitten zal voor de groeitelling deze papieren procedure moeten worden voortgezet.

Overigens geldt voor scholen die nog niet zijn aangesloten dat zij gegarandeerd tien weken lang ondersteuning krijgen bij de aansluiting. Dit betekent dat door de storing van de afgelopen periode een groep scholen tot 15 november 2010 de gelegenheid zal krijgen om de aansluitingsfase af te ronden.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën