Proef peer review voor leraren van start

Leraren van verschillende scholen gaan elkaars onderwijspraktijk structureel observeren en bekritiseren. Het gaat om een proef waarmee ze elkaar gaan helpen hun werk nog professioneler te maken, de zogenoemde interscolaire peer review. Vierentwintig scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zijn daarvoor in duo’s een meerjarige samenwerking aangegaan.

In de praktijk betekent dat dat een groep leraren met een schoolleider van een school op bezoek gaan bij de partnerschool om daarvan een goed beeld te krijgen. De bezoekende school geeft feedback aan haar partner en leert tegelijkertijd van diens praktijk. Voor de ontvangende school is het bezoek een belangrijk reflectiemoment.

De scholen zetten deze methode in om gericht te werken aan een concreet ontwikkeldoel. Twee basisscholen werken bijvoorbeeld aan de verbetering van de didactische aansluiting van het onderwijs in groep 2 en groep 3. Twee scholen voor voortgezet onderwijs richten zich op het vergroten van de differentiatie binnen de lessen.

Professionele ontwikkeling

De pilots zijn een initiatief van de Onderwijscoöperatie, de PO-raad, de VO-raad en de MBO-raad. Gezamenlijk stimuleren zij scholen en leraren om peer review op te nemen in de professionaliseringsaanpak van de school. De gesprekken die in het kader van peer review plaatsvinden, leveren een belangrijke bijdrage aan de professionele ontwikkeling van de leraar en de kwaliteit van het onderwijs.

Interscolaire peer review is een bijzondere variant, die lastig te organiseren is maar ook erg veel kan opleveren. Met de pilots wordt onderzocht hoe scholen dit vormgeven en wat voorwaarden zijn om het een vaste plek te geven in de school . De resultaten worden bekend gemaakt via de website van de Onderwijscoöperatie die de pilots actief ondersteunt met scholing en begeleiding. Ook de hulpmiddelen die daartoe worden ontwikkeld worden hier beschikbaar gesteld. Het eerste hulpmiddel  is daar al te vinden: de internetapplicatie kijkbijmijnles.nl waarmee leraren in onderling overleg een kijkwijzer kunnen samenstellen voor een lesobservatie.

De proef duurt naar verwachting enkele jaren.

 

Laatst gewijzigd: 
maandag 30 september 2013

Nieuwscategorieën