Professor Dronkers stopt met 'lijstjes'

Professor Jaap Dronkers stopt na 17 jaar met zijn befaamde lijstjes over schoolprestaties. In een afscheidsbrief op de site www.schoolcijferlijst.nl laat Dronkers, die verbonden is aan de Maastricht University, weten dat hij de 70 nadert en dat hij te veel stress ervaart en te weinig publieke steun voor zijn werk. De PO-Raad denkt dat er wel steun is voor openbaarheid van schoolprestaties. Daarom werkt ze aan de site www.scholenopdekaart.nl, waar scholen hun gegevens laten zien.

Dronkers is in zijn afscheidsbrief somber over de transparantie van de schoolprestaties. De PO-Raad denkt juist dat de sector heel goed in staat is om zelf dat inzicht te verschaffen. Dat inzicht vormt de basis voor gesprekken tussen betrokkenen in het onderwijs. Die dialoog is van belang voor een continue verbetering van de onderwijskwaliteit.

Vensters PO

In het project Vensters PO wordt cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs verzameld in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Het doel van Vensters PO is om samen met schoolbesturen en scholen te komen tot een instrument waarmee scholen de eigen organisatie professioneler kunnen besturen en opbrengstgerichter kunnen werken. Maar ook kunnen scholen hiermee aan belanghebbenden verantwoording afleggen en is informatie voor ouders beschikbaar, onder andere met het oog op schoolkeuze.

De PO-Raad heeft waardering voor de betrokkenheid van Dronkers bij het onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 12 juni 2014

Nieuwscategorieën