Programma actiedag 9 februari 2011

Vanuit het hele land zullen bussen komen en ook komen er veel mensen met het openbaar vervoer. Tussen Utrecht Centraal en het NBC rijden verlengde trams, waardoor in korte tijd veel mensen naar de plek van bestemming kunnen gaan. De manifestatie begint om 14.00 en duurt tot 16.00 uur. Het zwaartepunt zal liggen tussen 14.30 uur en 15.30 uur. Meerdere politici zullen het woord voeren en ook vanuit de dragende organisaties wordt het woord gevoerd over de bezuinigingen en de gevolgen daarvan. Een en ander wordt afgewisseld met (live) muziek.

Vanaf 14.00 uur: 

  • Openen door Farid Tabarki
  • Bekendmaking tussenstand aantal petitieondertekenaars
  • Muziek
  • Sprekers van diverse (organiserende) organisaties

 

14.30 – 15.30 uur:

  • Korte toespraken en discussies, o.l.v. Farid Tabarki  (het geheel is te volgen via beeldscherm buiten de hoofdzaal, voor het geval er meer mensen komen dan er in de ene zaal kunnen). Sprekers: Onderwijsvakbonden, Job Cohen (PvdA), Ouderorganisaties, Jolande Sap (Groen Links), sectorraden, Emiel Roemer (SP), 'het veld’

 

Vanaf 15.30 uur:

  • Muziek
  • Ruimte enige sprekers

 

16.00 uur:

  • Sluiting
Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën