Programma’s van eisen 2009

De programma’s van eisen voor 2009 zijn vastgesteld. Hierop is de bekostiging van scholen gebaseerd. De PO-Raad constateert dat door de programma’s de tekorten in de bekostiging verder oplopen. De raad is bezig om de tekorten in materiële bekostiging van scholen zichtbaar te maken.

De programma’s van eisen voor 2009 zijn door de staatssecretaris vastgesteld. Er is volgens de wettelijke regels rekening gehouden met een prijsstijging van 3,9%. Onlangs is echter ook bekend gemaakt dat de gasprijzen volgend jaar met 10% zullen stijgen. De eerder vastgestelde tekorten lopen dus verder op.
De PO-Raad gaat de komende maanden de tekorten in de materiële bekosting zichtbaar maken en onder de aandacht brengen van de politiek. De investeringen in het primair onderwijs lekken nu weg in de gatenkaas van de materiële bekostiging en dat moeten we veranderen.

De belangrijkste veranderingen in de programma’s van eisen 2009 hebben te maken met de doorberekening van de btw over de administratiekosten en de omzetting van aanbodfinanciering naar vraagfinanciering van de scholing van het personeel. Het totaal bedrag voor administratie in het programma van eisen is hiervoor met € 8,9 miljoen verhoogd. Het budget voor het bedrag per leerling is in totaal met 0,7 miljoen verhoogd.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: Gertjan van Midden

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën