Programma's van eisen materiële bekostiging (Londo) 2013

Onlangs zijn de bekostigingsbedragen voor de programma's van eisen voor de materiële instandhouding (Londo) na indexering (prijscompensatie) voor 2013 vastgesteld en gepubliceerd. De informatie vanuit de regeling is echter op hoofdlijnen. Een nadere toelichting van de MI-bekostiging is uitgewerkt in de onderstaande programma's van eisen voor het (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

De materiële bekostiging is normatief onderbouwd met programma's van eisen (pve's). In deze pve's staat aangegeven waarop de MI-bekostiging is gebaseerd. Zo wordt ook inzichtelijk gemaakt voor welke doelen de bekostiging is bestemd en voor welk bedrag verondersteld wordt dat bepaalde taken kunnen worden uitgevoerd. De bedragen kunnen worden gezien als een kengetal, waaraan een school de eigen uitgaven kan spiegelen.

De programma's vormen de onderbouwing van de bekostiging voor de materiële instandhouding van de scholen in het primair onderwijs en ook is de bekostiging opgenomen voor de materiële instandhouding van het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de zorgstructuur.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Reinier Goedhart.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 30 oktober 2012

Trefwoorden

Nieuwscategorieën