Project Andere Tijden sluit af met reeks publicaties over kindcentrum

Met een reeks nieuwe publicaties, een film en een leergang sluit het project 'Andere Tijden in onderwijs en opvang' deze zomer af. De afgelopen vier jaar heeft het project scholen en kinderopvangorganisaties ondersteund bij de inrichting van betere dagarrangementen voor kinderen. Een gezamenlijke aanpak van onderwijs en opvang bevordert de brede ontwikkeling van kinderen en vergemakkelijkt voor ouders de afstemming tussen schooltijden en werk. Inmiddels hebben honderden scholen dat idee omarmd. Een logisch vervolg op het invoeren van andere schooltijden is de inrichting van een kindcentrum, waarin onderwijs en kinderopvang samen werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Daarover gaat dan ook de nieuwste reeks uitgaven van het project Andere Tijden. Deze omvat onder meer een film, een magazine, een gids met praktische adviezen en een wetenschappelijke publicatie van de hand van Jeannette Doornenbal, lector integraal jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool in Groningen.

De producties hebben tot doel de inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en opvang verder te stimuleren en mensen te inspireren en te ondersteunen bij de ontwikkeling van kindcentra. Schoolbesturen en kinderopvangorganisaties kunnen deze publicaties benutten in hun activiteiten rondom nieuwe schooltijden en kindcentra. In de bijlage vindt u meer informatie en een overzicht van de verschenen publicaties. Op 23 mei is er een slotcongres over Nieuwe Tijden in Utrecht, klik hier voor meer informatie.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 3 mei 2012

Nieuwscategorieën