Project Vensters PO verstevigd door bestuurlijke afspraken

PO-Raad, Stichting Schoolinfo, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Kennisnet en Inspectie werken vanaf nu officieel samen in het project Vensters PO. Zij maakten daarover op 5 juli bestuurlijke afspraken.

Deze afspraken moeten de uitwisseling van informatie tussen de partijen bevorderen. Daarmee wordt de horizontale dialoog van scholen met hun belanghebbenden ondersteund. Doordat informatie over onderwijsopbrengsten, financiën en personeel in één systeem wordt verwerkt, kunnen scholen deze informatie daarnaast in samenhang gebruiken om zichzelf te verbeteren.

De partijen hebben afspraken gemaakt over hun rollen en verantwoordelijkheden, over eigenaarschap en toegankelijkheid van gegevens en tot slot over openbare publicaties, gebaseerd op informatie uit Vensters PO. Onder meer is afgesproken dat scholen de informatie die zij aan DUO aanleveren weer op zo’n manier terugkrijgen dat ze zich kunnen vergelijken met andere scholen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 8 juli 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën