Publicatie over huisvesting brede scholen en kindcentra online beschikbaar

De op 5 december 2013 verschenen Bouwstenen-publicatie ‘Van kosten- naar waardesturing’,over investeringen in de huisvesting van brede scholen, kindcentra en ander maatschappelijk vastgoed, is nu ook digitaal beschikbaar.

De publicatie is bedoeld om een effectieve en efficiënte besteding van publieke middelen (belastinggeld) te bewerkstelligen. Het boek geeft inzicht hoe (multifunctioneel) gebruik van gebouwen voor alle partijen iets kan opleveren en welke hordes daarbij genomen moeten worden.

Omslag in denken en doen
Onze huidige regels en routines zijn gevormd in tijden van groei en functionele scheiding. Maar die groei heeft plaatsgemaakt voor krimp en inmiddels verbinden we functies liever. Dat vraagt om een omslag in denken en doen; van kosten- naar waardesturing. Essentieel is dat de vastgoedketen wordt omgedraaid; niet het budget vormt het uitgangspunt bij investeringen, maar de maatschappelijke vraag en datgene wat partijen daar voor over hebben.

De publicatie is relevant in verband met de nieuwe vormen van samenwerking tussen scholen en hun partners en (mede als logisch gevolg daarvan) de trend tot vorming van IKC’s en multifunctionele accommodaties. Daarnaast dwingen veranderingen in regelgeving (scheiden wonen zorg) partijen als gemeenten en corporaties in een andere rol.

Bouwstenen
‘Van kosten- naar waardesturing’ is tot stand gekomen met bijdragen van diverse experts uit het Bouwstenen-netwerk, onder redactie van Marc van Leent. Bouwstenen is een sectorverbindend platform voor bestuurders, managers en professionals in het maatschappelijk vastgoed. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, schreef het voorwoord.

Deze publicatie is uitgebracht tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen op 5 december 2013, samen met drie andere publicaties. Daarbij zijn de publicaties door de VNG, PO-Raad en Aedes breed onder hun achterban verspreid.

Als vervolg op de publicatie over waardesturing kijkt Bouwstenen momenteel of er voldoende animo is voor een proeftuin rond de huisvesting van onderwijs, opvang en andere activiteiten. De animatie laat zien waar het over gaat. Aanmelden is nog mogelijk.

Meer informatie
De digitale versie van ’Van kosten- naar waardesturing’ en meer informatie over de publicaties van Bouwstenen is te vinden op de website. Daar vindt u ook meer informatie over het vervolg: proeftuin, animatie en aanmelding.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2014

Nieuwscategorieën