Publicatie 'Stem geven aan verankering'

Onlangs heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) de publicatie 'Stem geven aanverankering: over de legitimering van maatschappelijke dienstverlening.' In de verkenning stelt de RMO de vraag hoe maatschappelijke organisaties met een publiek doel (bijvoorbeeld scholen, woningcorporaties of ziekenhuizen) legitimiteit verwerven en behouden in het licht van verschuivende verhoudingen tussen deze organisaties, de overheid en burgers.
Voor de verkenning heeft de RMO verschillende mechanismen onderzocht die maatschappelijke organisaties hiervoor kunnen inzetten:
  1. toezicht en verantwoording;
  2. keuzevrijheid; en
  3. betekenisvolle feedback van cliënten/klanten.

De publicatie kan binnen de onderwijssector een bijdrage leveren aan de discussie rond goed schoolbestuur.

Download hier de publicatie >>
Meer informatie over de RMO >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën