Publicatie voor indicatie lwoo/pro 2015-2016 kosteloos aan te vragen

Scholen die willen weten of een leerling in aanmerking komt voor een indicatie lwoo/pro, kunnen dit jaar bij uitgeverij Boom eenmalig een gratis exemplaar aanvragen van de publicatie ‘DLE schalen indicatiestelling LWOO en PrO voor instroom in schooljaar 2015-2016’ waarin omzettingstabellen zijn opgenomen. Deze tabellen zijn nodig omdat de regionale verwijzingscommissies (RVC’s) voor het voortgezet onderwijs bij de indicatiestelling nog uitgaan van de oude normen van de toetsen van het Cito-volgsysteem terwijl in de leerlinginformatiesystemen de nieuwe normen al zijn doorgevoerd. Het gaat om systemen alsParnassys, Esis, SchoolOAS en het Computerprogramma LOVS.

Met behulp van omzettingstabellen kan de school voor leerlingen die in schooljaar 2015-2016 instromen in het voortgezet onderwijs zelf bekijken of een leerling in aanmerking komt voor een indicatie lwoo/pro. Het gebruik van deze tabellen kan voorkomen dat scholen voor verrassingen komen te staan. De discrepantie tussen de oude en nieuwe normen kan namelijk gevolgen hebben voor de inschatting of de leerling in aanmerking komt voor een indicatie. Het kan gebeuren dat een leerling op basis van de nieuwe normen in aanmerking lijkt te komen voor lwoo of pro, maar dat de RVC op basis van de oude normen bij de beoordeling van de aanvraag voor indicatie anders oordeelt.

DLE-schalen indicatiestelling lwoo en pro

In het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget is vastgelegd met welke didactische leeftijdsequivalenten (DLE’s) een leerling in aanmerking komt voor lwoo of pro. Met behulp van de omzettingstabellen in de publicatie kunt u vaststellen welke DLE’s horen bij de toets- en vaardigheidsscores van een leerling en of de leerling daarmee in aanmerking komt voor lwoo of pro. In deze publicatie zijn de DLE’s nog berekend op basis van de oude normering.

Een school die daaraan behoefte heeft, kan eenmalig gratis in het bezit komen van een exemplaar van deze jaaruitgave. Tot uiterlijk 1 september 2015 kan een school dit exemplaar via onderstaande link aanvragen bij Boom test uitgevers. 

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Trefwoorden

Nieuwscategorieën